Vanessa Bryant, Kobe Bryant<br>2018 Vanity Fair Oscar Party - Arrivals

Vanessa Bryant, Kobe Bryant
2018 Vanity Fair Oscar Party - Arrivals